Ứng Tuyển:

LÁT SÀN GỖ, TRẦN THẠCH CAO, VẬN CHUYỂN HÀNG NHẬP KHO